Wycena nieruchomości

Poza pośrednictwem w obrocie nieruchomościami świadczymy również usługi związane z wyceną nieruchomości. Wykonujemy operaty szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości, analizy, badanie rynku itd. Wyceny wykonuje Rzeczoznawca Majątkowy z uprawnieniami Kazimierz Pochaba. W sprawie wycen prosimy o kontakt pod numer telefonu, adres meilowy lub zapraszamy do naszego biura znajdującego się przy ul. Głębokiej 24 w Cieszynie.